Stary micSoučasnost jabloneckého basketbalu je z mnoha pohledů radostná. Většina dívčích družstev bojuje v celostátních soutěžích, některé z nich velmi úspěšně! Výchova hráček je podpořena širokým kolektivem zkušených, schopných a zapálených trenérů, poměrně velký zájem je o basket mezi mládeží, dobré materiální podmínky poskytují křídla TJ Bižuterie a města Jablonec. Pravidelné nábory nových adeptek také zajišťují věkovou kontinuitu.

Ale co minulost?
Pojďme se do ní opatrně pohroužit a v několika pokračováních zavzpomínat „jak tenkrát bylo“.

(Podle dostupných podkladů edituje G. Vrbický)

Není vyloučeno, že v Gablonz se mezi dvěmi světovými válkami tu a tam – zejména na tehdy převážně německých školách - basketbal hrál. Písemné dokumenty jsme nenašli a pamětníci se o tom nezmiňují.Historie01 Zacatky

Tudíž tradici odvíjíme až od dob po skončení druhé světové války. Jablonec, jako převážně německé město zažil tehdy obrovskou obměnu obyvatelstva. Většina německých starousedlíků byla odsunuta a do průmyslového Jablonce proudily stovky Čechů z vnitrozemí. Ti měli v prvních poválečných letech starosti především s pracovním a společenským uplatněním a sport pro ně byl okrajovou záležitostí. Ovšem i to se s přibývajícími roky měnilo, obnovena byla činnost Sokola a pomalu vznikaly i oddíly jiných sportovních odvětví. Basketbal se kolem roku 1946 probudil zejména v sousedním Liberci, Litoměřicích, Chomutově, Roudnici a dalších severočeských městech a v roce 1949 dochází k ustavení “Severočeské župy košíkové“. V rámci tohoto uskupení rychle vznikají i první soutěže.
V témže roce pár mladých jabloneckých basketbalových nadšenců zakládá při tělovýchovné jednotě Plastimat Jablonec oddíl košíkové a zde tedy hledejme výchozí bod, od kterého odvíjíme historii našeho oddílu. Názvy tělovýchovných jednot, v nichž náš oddíl basketbalu působil, se v průběhu času měnily (Preciosa, Jiskra), a teprve se sjednocením bižuterních firem do tzv. „Sdružení podniků jablonecké bižuterie“ vznikla i TJ Bižuterie Jablonec.

Ale vraťme se do onoho památného mezníku, do roku 1949. Jistě si naši pozornost zaslouží Ti, kteří u zrodu oddílu stáli. Jména Brabec, Balatý, Kratochvíl, Komárek, Kasan a postupně další, kteří přicházejí i z jiných sportů. Tady je důležité si uvědomit, že v poválečných letech se sportu věnovali převážně nadšenci obdarovaní pohybovým nadáním a posedlí touhou na hřištích se vyřádit. Bylo to trochu odlišné od dnešní situace, kde se většina sportovních odvětví vrhá na pěti-šestiletá robátka, aby z nich vytvořila obdivované borce. Tenkrát ti šikovní klidně provozovali třeba dva, či tři sporty, mnohdy na slušné úrovni a tak se nedivme, že mezi naše pamětníky patří i špičkoví volejbalisté (Kůtek, Pochop, Kukulová) nebo atleti (Kupilík, Höfferová). Mělo to i svoji logiku – volejbal, atletika, fotbal byly tehdy vysloveně „venkovní“ sporty, soutěže se hrály od jara do podzimu, zatímco basketbal patřil stoprocentně ke sportům sálovým, hraným od podzimu do jara. A jak se udržet v náležité sportovní kondici? Jednoduše. V létě válím volejbal, atletiku, tenis, v zimě lítám v tělocvičně pod koši!

Historie02 ZacatkyV zápětí po mužích vzniklo i družstvo žen, pochopitelně složené nejen z pravověrných basketbalistek, ale obdobně jako u mužů, doplňované šikulkami z letních sportů. Jména Štejfová, Kukulová, Kůtková, Nerudová, Pecháčková, Poláčková, Rosůlková jsou jen první částí seznamu těch, které tehdy s ženským basketem v Jablonci začínaly.
Obě družstva tehdy začínala v liberecké okresní soutěži, mužům se brzy podařilo probojovat se až do krajského přeboru a se střídavými úspěchy tam několik sezon vydržet.
A jak už to u amatérského sportu bývá, po létech tučných přicházívají léta hubená. Trochu generační problém a trochu kolize sportů u některých hráčů či hráček, pro které hlavním sportem nebyl basketbal. Nezapomeňme, že v průběhu padesátých let se jablonecká atletika, či volejbal, dostaly na celostátní špičku a právě pod sítí či na oválu a v rozběžišti byli oporami někteří z našich chlapů a žen. Vlastně nám nezbývá než povzdechnout nad tím, že období 1955-60 se v historii oddílu neřadí k těm úspěšným.

Jablonecký basket se ovšem sportovní mrtvolou naštěstí nestal. Díky několika tělocvikářům a tělocvikářkám bylo alespoň semínko náklonnosti ke košům zaseto do mnoha klukovských i holčičích srdcí. Na to už s námi nezavzpomíná jeden z nejzasloužilejších propagátorů košíkové v Jablonci – prof. Honza Vašíček.

 (pokračování příště)